Mooi weer vandaag (Home)

Gespeeld tijdens het seizoen 1989-1990

Mooi weer vandaag (Home)
Toneelspel
Auteur:
David Storey
Regie:
Raf Lesage
Vertaling:
Bert Voeten
Cast:
Jo Barrezeele
Magda Callens
Moniek Debels
Eugène Delabie
Stefan Vancraeynest
Speeldata:
vrijdag 20 april 1990
zaterdag 21 april 1990
zondag 22 april 1990
dinsdag 24 april 1990
vrijdag 27 april 1990
zaterdag 28 april 1990
zondag 29 april 1990
dinsdag 1 mei 1990
woensdag 2 mei 1990
Verhaal:

David Storey (1933) is samen met Edward Bond, Joe Orton, Anthony Shaffer, Tom Stoppard en Peter Terson ('Het Machtig Reservoir') medebepalend voor de kwaliteit van het Engelse theater van de voorbije twintig jaar.
'Mooi weer vandaag' ('Home', 1970) is één van de meest gespeelde stukken van David Storey. Het is echter niet altijd mooi weer voor de beide keurige heren die elkaar ontmoeten bij een terrastafeltje, waar ze praten, om elkaar heen dwalen, veel verbergen en met hun woorden elkaar niet durven treffen. Ze krijgen het gezelschap van twee minder 'gedistingeerde' loslippige dames. Door deze ontmoeting wordt het duidelijk dat keurige kledij en nette manieren hier aftakeling en zelfbedrog wegmoffelen. De heren verbergen hun mislukkingen, de dames bekennen hun verval openlijk, maar onbewust.
Tenslotte wordt de façade neergehaald. Een geestelijk gestoorde worstelaar die regelmatig als een schim opduikt, draagt de meubelen van het toneel weg, waardoor een enorme leegte ontstaat.
Is het gevoel van leegte dat de personages op het toneel achterlaten niet hetzelfde gevoel dat ook de toeschouwer in het leven kan ervaren? De alledaagse, nietszeggende dialogen verbergen een schrijnende en tragische realiteit.