Historiek

Zwevegems Teater De verre oorsprong van het Zwevegems (Jeugd)Teater is te zoeken in de Katholieke Studentenactie van Zwevegem. De lokale K.S.A.-afdeling was na de Tweede Wereldoorlog een sterke jeugdvereniging die een hele waaier aan activiteiten ontplooide. Heel vroeg waren daar al verschillende vormen van cabaret en toneel bij, natuurlijk op studentenniveau. Stilaan groeide vanuit deze jeugdbeweging een toneelgezelschap dat officieel voor het eerst naar buiten kwam, toen nog onder de benaming "Zwevegems Jeugdteater", de eerste zondag van 1959 met de productie "En waar de ster bleef stille staan" van Felix Timmermans en Eduard Veterman.

Met het volwassen worden van de vereniging evolueerde de benaming in 1971 van “Zwevegems Jeugdteater” naar "Zwevegems Teater".

De groep kende in de eerste drie decennia van haar bestaan een bijna gestadige groei. Van het handvol familieleden en de enkele sympathiserende ouders, die nu reeds meer dan een halve eeuw geleden aanwezig waren op de eerste voorstellingen, evolueerde het aantal toeschouwers naar een hoogtepunt in het seizoen 1993-1994 waarin we zo ‘n 10.000 toeschouwers mochten noteren. Dit resulteerde dat seizoen ook in een record aantal abonnees (3.156) en een maximum aantal voorstellingen per productie (11).
Absolute uitschieters wat het aantal voorstellingen betreft situeerden zich in het seizoen 1986-1987 (met 13 voorstellingen van de productie "Dagboek van Anne Frank") en in het seizoen 2000-2001 met niet minder dan 19 voorstellingen (4 reisvoorstellingen inbegrepen) van "Pinokkio", een coproductie met Studio Zwevegems Teater.
De toeschouwers komen vooral uit Zwevegem en Zuid-West-Vlaanderen maar er zijn ook diverse trouwe abonnees uit vrijwel alle Vlaamse provincies. Sinds 1965-1966 brengt het ZT drie producties per seizoen (vier seizoenen waren het er zelfs vier). Momenteel telt de toneelvereniging 1.207 abonnees en er worden per productie telkens 6 voorstellingen opgevoerd.

Met de productie "De Prijs" (het tweede toneelstuk van het 52ste speelseizoen 2012-2013) heeft het ZT precies 150 producties ten tonele gebracht en bij het einde van datzelfde seizoen heeft de vereniging 1.000 voorstellingen gebracht in het Gemeentelijk Theatercentrum te Zwevegem (vroeger ook lange tijd de parochiezaal genaamd).
Een volledig overzicht van alle gespeelde stukken vindt u terug onder het item "stukken" van de pagina "archief"op deze website.

Met sommige producties werd er een bepaalde periode ook op reis gegaan. Toen de reisvoorstellingen in de jaren 1975 tot 1990 een gewoonte waren, werd er ook aan gedacht deel te nemen aan regionale, nationale en internationale toneelwedstrijden. De resultaten vindt u in een apart item "palmares" van de pagina "archief"op deze website.

In 1995 verloor het Zwevegems Teater een bijzondere vriend en bezieler: Raf Lesage. Hij was sedert 1970 vaste huisregisseur van het Zwevegems Teater, waar hij de regie voerde over 41 producties. Het was ook onder zijn regie dat het ZT voor het eerst promoveerde naar de hoogste provinciale categorie voor amateurtoneel en dat het laureaat werd van diverse provinciale, nationale en internationale tornooien. Hijzelf werd in deze tornooien ook meermaals onderscheiden als beste amateurregisseur. Alle details kan u elders op deze website terugvinden (zie de rubriek "palmares" op de pagina "archief").

Tijdens het millenniumseizoen 2000-2001 gaf het toen veertigjarige ZT een jubileumboek
“40 seizoenen Zwevegems Teater” uit. Het werd een onvergetelijk kijk- en leesboek waarin de historiek van het Zwevegems Teater bijna encyclopedisch wordt voorgesteld, voorzien van een schat aan foto’s en reproducties in vierkleurendruk. Er wordt teruggeblikt tot in het prille begin van het ZT via allerhande gebeurtenissen, leuke en minder leuke anekdoten, korte inhouden van de gespeelde stukken (met vermelding van alle auteurs, regisseurs, acteurs, techniekers en andere medewerkers) maar nog vele andere realisaties sieren de jubileumuitgave. Voor de geïnteresseerden: dit meer dan 350 pagina’s tellend kunstboek is nog steeds te verkrijgen op het secretariaatsadres van het ZT of het kan besteld worden via info@zwevegemsteater.be.